Chwytanie za rogiChwytanie za rogi

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Ryczący byk” bez korzystania z kuszników i puszkarzy
Osiągnięcia: 80