Chwytanie za rogiChwytanie za rogi

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Ryczący byk» bez korzystania z kuszników i puszkarzy
Osiągnięcia: 80
Nagroda: