SzaleńcySzaleńcy

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Zakazane eksperymenty», tracąc mniej niż 3500 rekrutów
Osiągnięcia: 100
Nagroda: