SzaleńcySzaleńcy

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Zakazane eksperymenty”, tracąc mniej niż 3500 rekrutów
Osiągnięcia: 100