KatalizatorKatalizator

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Zakazane eksperymenty» w czasie poniżej 10 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Egzotyczne drewno x 150