Wierny kibicWierny kibic

Zakładka szczegółów: Odkrywcy dostarczyli 1000 szt. zasobów związanych z futbolem.
Osiągnięcia: 20
Nagroda: Futbolówki x 50