Elastyczny trenerElastyczny trener

Zakładka szczegółów: Stwórz po 10 sztuk każdego elementu taktycznego.
Osiągnięcia: 15
Nagroda: Futbolówki x 40