PolowaniePolowanie

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Dzieci sawanny» w czasie poniżej 40 godzin
Osiągnięcia: 40
Nagroda: