Same podstawySame podstawy

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Dzieci sawanny» bez korzystania z kuszników, puszkarzy i elitarnych żołnierzy.
Osiągnięcia: 60
Nagroda: