Same podstawySame podstawy

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Dzieci sawanny” bez korzystania z kuszników, puszkarzy i elitarnych żołnierzy.
Osiągnięcia: 60