ZasadzkaZasadzka

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Dzieci sawanny» w czasie poniżej 10 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Granit x 150