ZasadzkaZasadzka

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Dzieci sawanny” w czasie poniżej 10 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Granit x 150