"Byli bogaci"“Byli bogaci”

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Okradać bogatych…” w czasie poniżej 6 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Granit x 150