"Byli bogaci"«Byli bogaci»

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Okradać bogatych…» w czasie poniżej 6 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Granit x 150