Szybki jak błyskawicaSzybki jak błyskawica

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Atak z zaskoczenia» w czasie poniżej 12 godzin
Osiągnięcia: 40
Nagroda: