Ze wszystkich stronZe wszystkich stron

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Atak z zaskoczenia”, tracąc mniej niż 1750 wojaków
Osiągnięcia: 80