Ze wszystkich stronZe wszystkich stron

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Atak z zaskoczenia», tracąc mniej niż 1750 wojaków
Osiągnięcia: 80
Nagroda: