Szybszy niż błyskawicaSzybszy niż błyskawica

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Atak z zaskoczenia” w czasie poniżej 3 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Egzotyczne drewno x 150