StrzałaStrzała

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Czarni rycerze» w czasie poniżej 3 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Egzotyczne drewno x 150