Zimny mrokZimny mrok

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Mroczne Bractwo” bez korzystania z kuszników i puszkarzy
Osiągnięcia: 80