Zimny mrokZimny mrok

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Mroczne Bractwo» bez korzystania z kuszników i puszkarzy
Osiągnięcia: 80
Nagroda: