Wstąp do klubuWstąp do klubu

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Mroczne Bractwo” w czasie poniżej 5 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Egzotyczne drewno x 150