Bez utraty pionkaBez utraty pionka

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Bohaterski mały krawiec» bez korzystania z rekrutów, milicji oraz łuczników.
Osiągnięcia: 60
Nagroda: Akt własności x 1