Weseli rekruciWeseli rekruci

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Wyspa piratów», tracąc mniej niż 400 rekrutów
Osiągnięcia: 70
Nagroda: