Weseli rekruciWeseli rekruci

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Wyspa piratów”, tracąc mniej niż 400 rekrutów
Osiągnięcia: 70