Szare górySzare góry

Zakładka szczegółów: Powiększ 4 złoża tytanu do co najmniej 600 szt.
Osiągnięcia: 80
Nagroda: