Cenne konieCenne konie

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Zdrajcy”, nie tracąc żadnych konnych
Osiągnięcia: 70