Cenne konieCenne konie

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Zdrajcy», nie tracąc żadnych konnych
Osiągnięcia: 70
Nagroda: