Sędzia, ława przysięgłych i...Sędzia, ława przysięgłych i…

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Zdrajcy» w czasie poniżej 3 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Granit x 150