"Zapaszek"“Zapaszek”

Zakładka szczegółów: Uzupełnij zasoby dzikich zwierząt o przynajmniej 100 000 sztuk.
Osiągnięcia: 70