IdealizacjaIdealizacja

Zakładka szczegółów: Ukończ wszystkie trzy osiągnięcia walentynkowe
Osiągnięcia: 15
Nagroda: Przytulasy i buziaki x 1