Zwyczajna podłośćZwyczajna podłość

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Wiktor Podstępny” w czasie poniżej 18 godzin
Osiągnięcia: 40