Zwyczajna podłośćZwyczajna podłość

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Wiktor Podstępny» w czasie poniżej 18 godzin
Osiągnięcia: 40
Nagroda: