Koncentracja wojskKoncentracja wojsk

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Wiktor Podstępny” bez korzystania z żołnierzy
Osiągnięcia: 90