Koncentracja wojskKoncentracja wojsk

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Wiktor Podstępny» bez korzystania z żołnierzy
Osiągnięcia: 90
Nagroda: