"Podłość" to moje drugie imię«Podłość» to moje drugie imię

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Wiktor Podstępny» w czasie poniżej 6 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Egzotyczne drewno x 150