Asystent św. MikołajaAsystent św. Mikołaja

Zakładka szczegółów: Wyprodukuj 3 kosze z prezentami w domu władyki.
Osiągnięcia: 20
Nagroda: Prezenty x 20