Prawa ręka św. MikołajaPrawa ręka św. Mikołaja

Zakładka szczegółów: Wyprodukuj 5 koszy z prezentami w domu władyki.
Osiągnięcia: 30
Nagroda: Prezenty x 30