Czas dawaniaCzas dawania

Zakładka szczegółów: Użyj 100 premii na budynkach swoich przyjaciół.
Osiągnięcia: 30
Nagroda: Prezenty x 30