Wesoły dyspozytorWesoły dyspozytor

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Dostarcz prezenty».
Osiągnięcia: 20
Nagroda: Prezenty x 20