Głoś duchaGłoś ducha

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Głoszenie Dobrej Nowiny Bożego Narodzenia»
Osiągnięcia: 30
Nagroda: Prezenty x 30