Rodzina podróżnikówRodzina podróżników

Zakładka szczegółów: Rodzina osadnika podróżuje przez twoje miasto. Jeżeli dostarczysz im dobrej rozrywki, może postanowią zostać na zawsze.

Efekt Użyj na domu władyki, aby mogli ucieszyć się z przybyszy

Koszt: Chleb x 125
Czas wytwarzania: 15 min.
Natychmiastowe ulepszenie: 4Klejnoty
Cel: Wyspa macierzysta: Budynki
Skasuj przedmiot: Tak
Handel: Nie
Typ: Natychmiastowe ulepszenie