Przychylność KamieniaPrzychylność Kamienia

Zakładka szczegółów: Skóra twoich wojowników stała się twarda jak kamień i nieczuła na obrażenia.
Ataki wrogich zwadźców, szermierzy i mistrzów miecza zawsze zadają minimum obrażeń.
Czas trwania: 12 d. — Użytkownik
12 d. — Znajomi
Cel: Przygoda: oddziały
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Premie strefowe