DaktyleDaktyle

Zakładka szczegółów: Efekt obszarowy +200% do wydajności
Cel miejsce pracy
Czas trwania 10 godzin (15 godzin dla znajomego/członka gildii)
Zasięg 2 pola
Efekt premii: 300%
Czas trwania: 10 h — Użytkownik
15 h — Znajomi
Cel: Wyspa macierzysta: Budynki
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Premie produktywności