Dom / Rodzaje przygód / Skarb przy jeziorze

Rekrut -1030 Konny -45
Osadnicy 1075 Napitek 6500 Miecze z brązu 10300 Konie 1800
Poziom koszaryCzas produkcji
217800
Premie