Dom / Rodzaje przygód / Matczyna miłość

Rekrut -620 Elitarny żołnierz -11
Osadnicy 631 Napitek 3650 Miecze z brązu 6200 Miecz damasceński 110
Poziom koszaryCzas produkcji
124800
Premie