Dom / Rodzaje przygód / Starzy przyjaciele

Rekrut -592 Konny -44
Osadnicy 636 Napitek 4280 Miecze z brązu 5920 Konie 1760
Poziom koszaryCzas produkcji
138240
Premie