Dom / Rodzaje przygód / Dzieci sawanny

Rekrut -1293 Konny -180
Osadnicy 1473 Napitek 11865 Miecze z brązu 12930 Konie 7200
Poziom koszaryCzas produkcji
362340
Premie