Dom / Rodzaje przygód / Okradać bogatych…

Rekrut -1000 Elitarny żołnierz -2
Osadnicy 1002 Napitek 5100 Miecze z brązu 10000 Miecz damasceński 20
Poziom koszaryCzas produkcji
182400
Premie