Dom / Rodzaje przygód / Wiktor Podstępny

Rekrut -1837 Żołnierz -129 Konny -124
Osadnicy 2090 Napitek 14840 Miecze z brązu 18370 Miecze ze stali 1290 Konie 4960
Poziom koszaryCzas produkcji
512820
Premie