Dom / Rodzaje przygód / Bagienna Wiedźma

Rekrut -527 Konny -100
Osadnicy 627 Napitek 5635 Miecze z brązu 5270 Konie 4000
Poziom koszaryCzas produkcji
166860
Premie