Dom / Rodzaje przygód / Cenne dane wywiadowcze

Rekrut -65
Osadnicy 65 Napitek 325 Miecze z brązu 650
Poziom koszaryCzas produkcji
11700
Premie