Dom / Rodzaje przygód / Cenne dane wywiadowcze

Rekrut -296
Osadnicy 296 Napitek 1480 Miecze z brązu 2960
Poziom koszaryCzas produkcji
53280
Premie