Dom / Rodzaje przygód / Cenne dane wywiadowcze

Rekrut -252
Osadnicy 252 Napitek 1260 Miecze z brązu 2520
Poziom koszaryCzas produkcji
45360
Premie