Tajemnicze podkowyTajemnicze podkowy

Zakładka szczegółów: Efekt strefowy +40% do szybkości ruchu
Cel Generałowie biorący udział w przygodzie
Czas trwania 24 godziny
Czas trwania: 24 h – Użytkownik
Cel: Przygoda: Premie strefowe
Skasuj przedmiot: Tak
Handel: Nie
Typ: Premie strefowe