Obsydianowe podkowyObsydianowe podkowy

Zakładka szczegółów: Efekt strefowy +30% do szybkości ruchu
Cel Generałowie biorący udział w przygodzie
Czas trwania 8 godzin
Czas trwania: 8 h – Użytkownik
Cel: Przygoda: Premie strefowe
Skasuj przedmiot: Tak
Handel: Tak
Typ: Premie strefowe