Dodaj jednostki wojskowe x  - PuszkarzDodaj jednostki wojskowe x — Puszkarz

Zakładka szczegółów: Dodatkowe jednostki wojskowe do przygody.
Cel Garnizon na wyspie, na której toczy się przygoda
Efekt Przypisanie jednostek wojskowych do garnizonu
Uwaga Jednostki zostaną wynajęte tylko na jedną przygodę, a po jej zakończeniu nie wrócą do domu.
Cel: Przygoda: Budynki
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Tak
Typ: Premie strefowe

KupiecKupiec

Dostępne Poziom Koszt Zakładka szczegółów
Puszkarze (najemnicy)
Oferty limitowane
48+ Klejnoty x 999 Wyszkoleni puszkarze do wynajęcia. Ich armaty to najbardziej niszczycielska broń na wyposażeniu standardowych oddziałów.