Złota wstęgaZłota wstęga

Zakładka szczegółów: Efekt +200% do wydajności
Cel kopalnia żelaza, piec do wytopu żelaza
Czas trwania 12 godzin (18 godzin dla znajomego/członka gildii)
Efekt premii: 300%
Czas trwania: 12 h — Użytkownik
18 h — Znajomi
Cel: Wyspa macierzysta: Budynki
Skasuj przedmiot: Tak
Handel: Tak
Typ: Premie produktywności

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
Złota wstęgaEfekt +200% do wydajności
Cel kopalnia żelaza, piec do wytopu żelaza
Czas trwania 12 godzin (18 godzin dla znajomego/członka gildii) 10 min. Strach na wróble x 25
Worki zboża x 15
Skóra x 2
Kocioł z brązu x 2
Ruda adamantu x 2
Złota wstęga x 1