Kopalnia klejnotówKopalnia klejnotów

Zakładka szczegółów: Kopalnia klejnotów
Pozwala wydobyć prawdziwe klejnoty!
O przenoszeniu budowli: Nie
Punkty wytrzymałości: 500
Handel: Nie
Rozmiar: 2 x 2
Poziom: 0
Produkcja: Złoże: Klejnoty x 1
Klejnoty x 1
13 min. 9 sek.
Poziom Ulepszanie budynków Produkcja
Kopalnia klejnotów Poziom 1 10 min. Złoże: Klejnoty x 1
Klejnoty x 1
13 min. 9 sek.

KupiecKupiec

Dostępne Poziom Koszt Zakładka szczegółów
Kopalnia klejnotów
Architekt
1+ Klejnoty x 20000 W najgłębszych trzewiach ziemi, tylko w szczególnych okolicznościach, twoi poddani mogą odkryć pokłady klejnotów. Wydobycie tych bezcennych kopalin możliwe jest dzięki graniczącej z szaleństwem odwadze najbardziej doświadczonych kopaczy.