Wieża portowaWieża portowa

Zakładka szczegółów: Wieża portowa
Tutaj przechowuje się, dostarcza i stąd odbiera wszystkie towary.
O przenoszeniu budowli: Nie
Punkty wytrzymałości: 1000
Handel: Tak
Rozmiar:
Poziom: 0
Poziom Ulepszanie budynków Magazyn
Wieża portowa Poziom 1 20 sek. 0

Nagroda — Procent utraty

Jeden krok naprzód 1 5 %