Ciężka lanca Ciężka lanca

Zakładka szczegółów: Ciężka lanca Ciężka lanca
Handel: Tak

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
Ciężka lancaTwoja ciężka konnica będzie walczyć tymi monstrualnie wielkimi lancami. 5 min. Żelazo x 2
Węgiel x 6
Ciężka lanca x 1